Uppfödare

Maine Coon-uppfödning

Som uppfödare har man åtagit sig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen, och kunskaper om kattens skötsel, genetik- och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard och avel behövs, liksom kunskap om de stadgar och regler det förbund man tillhör har, samt en del av de svenska lagarna. Allt detta har man som ansvar mot kattungeköparen. 


Målsättningen bör vara rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Varje individuell katts och kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare, liksom hos övriga ägare av katter eller kattungar. 

Forum för Nya Uppfödare och andra intresserade

Inom styrelsen har vi märkt att nya uppfödare har anslutit sig till klubben, vilket är väldigt glädjande. Dessutom kommer det in olika frågeställningar om maine coonen på kattungeförmedlingen. Därför har vi startat upp ett forum via Zoommöten för att kunna vara till hjälp och ge alla nya och andra nyfikna möjlighet att få svar på olika frågor som gäller maine coonen och att föda upp maine coon.


Mötena är tänkta att ta upp specifika frågor kring avel och utställning, men även allmänna frågor från deltagarna gällande rasen.


Är du allmänt nyfiken på rasen?

Funderar du på att köpa en maine coon?

Funderar du på att bli fodervärd?

Går du i tankar på att starta en uppfödning?

Är du redan etablerad uppfödare men vill lära dig mer?

Funderar du på att ställa ut din katt?

Alla nyfikna medlemmar är välkomna att delta.För att anmäla intresse och ställa frågor kontakta de sammankallande för gruppen.

Hélène Holm, kontakt@biscayabigpaw.se och

Susanne Johansson, carpefeline@hotmail.com 


Meddelande från styrelsen


Som många säkert vet har en svensk huskatt tagits in som founder (F1:a, "foundationkatt") i maine coon-rasen. Det är en svensk uppfödare som har ansökt om registreringen och det har accepterats av ett amerikanskt kattförbund som bara består av en enda person. Detta har upprört praktiskt taget hela maine coon-världen.


I Maine Coon-kattens stadgar står det att föreningen ska "Verka för att minska och förhindra blandras/huskattaveln med maine coon." Styrelsen anser att användandet av denna svenska huskatt inom maine coon-aveln är att jämställa med sådan "blandras/huskattavel" som vi ska motverka. Vi tar därför starkt avstånd från användandet av denna katt och dess avkommor.


Vi vill med detta uppmana medlemmar och andra uppfödare och maine coon-älskare att inte köpa sådana här katter. Maine Coon-katten kommer att fortsätta sitt opinionsarbete för att sådana inkorsningar i vår ras inte ska ske igen.