Färggrupp 2

Grupp 2


Färggrupp 2 består av nonagouti (utan mönster) svart (n) och blå (a) med vitfläck (01, 02, 03 och 09).


Katter med hög vitfläcksgrad kan ibland få annan ögonfärg än den vanliga gula. Vitfläcksgrad 01 och 02 registreras med ögonfärg. EMS-koderna är 61 för blåa ögon, 62 för gul/orangeögd, 63 för oddeyed och 64 för gröna ögon.

Nonagouti svart med vitfläck


Nonagouti blå med vitfläck