Hälsa

Hälsa


Rasklubben Maine Coon-katten har som mål att värna om maine coonens hälsa och fortlevnad. Vi vill förbättra våra katters hälsa så långt det är möjligt, lika väl som vi vill förbättra typ och temperament.


Maine coon, som en naturlig ras, är huvudsakligen en robust och frisk katt. Internationellt sett är den idag en av de absolut populäraste kattraserna. Popularitet har tyvärr en baksida. I takt med att man avlar för specifika egenskaper får man även en del oönskade egenskaper i bagaget. Detta gäller för all avel generellt, och det finns knappast någon kattras som klarat sig helskinnad ur inavel/linjeavel.


Dancing Paws, photo: Sara Bengtsson

Om hälsoprogram


För maine coonen har aveln medfört att framförallt två genetiska åkommor nu förekommer inom rasen: hypertrofisk kardiomyopati (HCM - Hypertrophic Cardiomyopathy) och höftledsdysplasi (HD - Hip Dysplasia). Dessa åkommor är inte alls unika för maine coonen, utan förekommer även inom andra raser. HCM är till exempel den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt.Rasringen Maine Coon-katten var först med att utarbeta och systematisera hälsoprogram för HCM och HD för att kartlägga förekomsten av sjukdomarna, och därmed försöka att minska förekomsten av hälsoproblemen.


Andra framgångsrika hälsoprogram inom såväl katt- som hundaveln var inspirationskällor för arbetet. Bland annat studerades hälsoprogrammet för PRA inom abessinieruppfödningen, och olika typer av hälsoprogram på hund.


Att vi har satt i fokus på dessa hälsoproblem, som vi idag uppfattar som de allvarligaste problemen i vår ras, betyder inte att problemen är större hos maine coonen än hos raser utan hälsoprogram. Tvärt om bör en ras, vars engagerade uppfödare arbetar med hälsoprogram och med inavelsfrågor, rimligtvis bli friskare än raser som saknar organiserat hälsoarbete.


Intresset för Maine Coon-kattens hälsoprogram har även väckts bland uppfödare i andra länder. Allt fler utländska uppfödare deltar i det svenska HD-registret. Maine Coon-katten hoppas även på ett samarbete när det gäller kartläggningen av HCM. På det sättet ökar våra möjligheter att vi tillsammans ska kunna hålla vår naturliga maine coon frisk och sund även i framtiden.


Sedan arbetet med hälsoprogrammen växte sig för omfattande för rasringen så förflyttades ansvaret över till PawPeds, men Maine Coon-katten stödjer det fortsatta arbetet med hälsoprogrammen.

PawPeds registrerar även DNA-testresultat för PK-brist (Pyruvate Kinase Deficiency).


Hälsofrågor

Har du frågor om hälsan hos maine coon, kontakta gärna Åsa Ohlsson på telefon 073-624 24 31