Hälsoprogram mot HCM

Hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en genetisk sjukdom som drabbar katter, hundar, grisar och människor. HCM är inte en medfödd defekt, utan en successiv sjukdom som utvecklas mycket långsamt, och den är klassificerad som mer svårbotad i jämförelse med andra sjukdomar.


Sedan 1970-talet är det känt att HCM hos katter är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt, trombos och plötslig död. En stor studie har gjorts på Maine Coon-katter i USA som tyder på att HCM hos dessa katter verkar vara nedärvt av en enda dominant gen.


HCM kännetecknas av en onormal förtjockning av hjärtmuskeln, främst i höjd med hjärtats vänstra sida. På grund av denna förtjockning blir hjärtat mindre elastiskt, vilket gör att det inte kan fylla sig lika lätt. En andra konsekvens är att det finns mindre utrymme kvar för blodet i vänster kammare, vilket gör att en mindre mängd blod pumpas runt vid varje hjärtslag än normalt. Den tjocka hjärtmuskeln kan dessutom skapa turbulens i blodet, eller läckage av vissa klaffar. Detta kan då orsaka ett blåsljud, som kan höras av en veterinär med ett stetoskop.


Symtom


Katter som har HCM visar ofta inga tecken innan de är sex månader gamla, och det kan ta flera år innan man kan ställa diagnosen HCM.


Katter med HCM kan få vätska i eller runt sina lungor vilket kan leda till svårigheter att andas.


Vissa katter utvecklar blodproppar som kan orsaka förlamning av bakbenen.


Det finns också katter som inte visar några tecken alls, men de kan plötsligt falla ner döda på grund av en plötslig mycket allvarlig rytmstörning. 

Dancing Paws, photo: Sara Bengtsson

Behandling


Det finns tyvärr inte något botemedel mot HCM, men drabbade katter kan behandlas med medicin. Beroende på djurets symptom och hjärtats tillstånd kommer diuretika, betareceptorantagonister och/eller ACE-hämmare att användas.


Undersökning


Katten undersöks med hjälp av en ultraljudsapparat (ekokardiografiskt test) där man kan se om det finns några onormalt förtjockade delar, hur hjärtat slår och hur blodet flyter.


Undersökningen är smärtfri och tolereras vanligtvis mycket väl av katterna. Om katten känner sig illa till mods är det bättre att ge katten en lätt sedering (injektion) eftersom det är viktigt att katten ligger stilla på undersökningsbordet.


Ibland är det nödvändigt att raka katten lite bara på platsen där den ska undersökas. Hos andra katter fungerar det väldigt bra att bara sprida isär pälsen utan att behöva raka sig. För att få bra kontakt med kattens hud och även en bra bild av det undersökta området används gelé.


Undersökningen pågår i ca 30-40 minuter.


Hälsoprogram mot HCM

Forskning har visat att i rasen Maine Coon är HCM dominant ärftligt med variation. Det räcker alltså att en av föräldrarna har defekten för att ungarna ska ärva den, samt föra den vidare. Det betyder att genen inte alltid "syns" och att mycket avgörs beroende på hur tidigt och hur allvarlig defekten är pga att den är dominant.


Uppskattningsvis har 10-15 % av rasen Maine Coon HCM.


Tillsammans med kardiolog och professor Jens Häggström (som jobbar på universitetet i Uppsala) har rekommendationer för testning och uppfödning av Maine Coon satts ihop.


Urval


Uppfödare rekommenderas att med hjälp av DNA-test för HCM1 (MyBPC3 mutation) noga välja katter till sin uppfödning, för att leda till att minimera antalet katter, som är bärare av genen, inom rasen i framtiden.


Testning


Den första HCM-undersökningen bör göras vid 1 års ålder och innan katten används i ett avelsprogram.


Ytterligare tester rekommenderas årligen tills katten är över 3 år. Därefter rekommenderas testning vid 5 års ålder.


När det gäller katter som har blivit mycket viktiga för det allmänna avelsbeståndet eller som befinner sig i en särskilt riskfylld position (tvetydigt testresultat eller har en nära släkting som har diagnostiserats med HCM) skulle det vara klokt att göra ett test senare också, till exempel vid 8 års ålder. Observera att detta bara är en allmän synpunkt som måste tolkas i varje enskilt fall individuellt.


Rekommendationer för avel


  • Normalt hjärta
    Katter med normal hjärtstatus enligt test och utan några nära släktingar diagnostiserade med HCM kan givetvis användas i avel ur HCM-synpunkt.
  • Diagnostiserats med HCM
    Katter som diagnostiserats med HCM av någon grad bör inte användas i avel.