Vem gör vad

Vem gör vad?

Granskar styrelsens arbete

Revisor

Ingvar Nyqvist

Västra Vägen 5B

16961 Solna

Mob: 070-733 62 73

ingvar.nyquist@bredband.net

Revisorssuppleant

Ann Torsbring

Torslunda Västergård 68
761 91 Norrtälje

Mob: 070-2569512

ann.torsbring@telia.com

Medlemsfrågor


Kontaktperson

Annika Lill

medlem@mainecoonkatten.se


Kattungeförmedlingen


Kontaktperson

Malin Sundqvist

kattungeformedlingen@mainecoonkatten.se


Maine Coon-Kattens tidning: 


Ansvarig utgivare

Annika Wallin

(se Styrelsen)

Layout

Catrin Svantesson

redaktionen@mainecoonkatten.se

Redaktör

Annika Wallin

redaktionen@mainecoonkatten.se

Mail till redaktionen

redaktionen@mainecoonkatten.se


mco.layout@gmail.com

(för stora bildmail)

Samarbete och sponsring


Kontaktperson

Lisabeth Penn

samarbete@mainecoonkatten.se


Hemsidan


Webmaster

Solinda Stenstråle

webmaster@mainecoonkatten.se

Webutvecklare

Laszlo Stenstråle

webmaster@mainecoonkatten.se