Hälsa

HÄLSOPROGRAMMEN


Hälsoprogram: Vad innebär det?

Programmet mot Höftledsdysplasi (HD)

Programmet mot Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)Maine Coonen

I sin rasstandard beskrivs maine coonen som en naturlig ras med ett älskvärt temperament. Rasen härstammar från arbetande bondkatter i nordöstra Amerika. Det är just denna "naturlighet" hos maine coonen som får så många att älska och beundra den. Internationellt sett är maine coonen idag en av de absolut populäraste kattraserna. Popularitet har tyvärr en baksida. I takt med att man avlar för specifika egenskaper får man även en del oönskade egenskaper i bagaget. Detta gäller för all avel generellt, och det finns knappast någon kattras som klarat sig helskinnad ur inavel/linjeavel. För maine coonen har aveln medfört att framför allt två genetiska åkommor nu förekommer inom rasen: höftledsdysplasi (HD) och hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Dessa åkommor är inte alls unika för maine coonen, utan förekommer även inom andra raser. HCM är till exempel den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt.


Rasklubben Maine Coon-katten har som mål att värna om maine coonens hälsa och fortlevnad. Därför finns det idag hälsoprogram för att kartlägga förekomsten av HD och HCM, och därmed försöka att minska förekomsten av hälsoproblemen. Inspirationskällor för dessa har varit andra framgångsrika hälsoprogram inom såväl katt- som hundaveln. Bl.a. har hälsoprogrammet för PRA inom abessinieruppfödningen, och olika typer av hälsoprogram på hund studerats.


Då och då hör man människor som tror att maine coonen är sjukare än andra raser, eftersom vi arbetar med hälsoprogram. Det är förståeligt att man spontant tror det, men om man tänker efter så borde ju engagerade och ambitiösa uppfödare som startar hälsoprogram och arbetar med inavelsfrågor snarare borga för att rasen blir sundare än andra raser. Vi vill förbättra våra katters hälsa så långt det är möjligt, lika väl som vi vill förbättra typ och temperament. De hälsoproblem som vi har satt i fokus är de som vi idag uppfattar som de allvarligaste problemen i vår ras. Det betyder inte att problemen är större hos maine coonen än hos raser utan hälsoprogram. Tvärt om, bör en ras, vars uppfödare arbetar med hälsoprogram, rimligtvis bli friskare än raser som saknar organiserat hälsoarbete.


Intresset för hälsoprogrammen har även väckts bland uppfödare i andra länder. Allt fler utländska uppfödare skickar röntgenplåtar för bedömning hos Lars Audell*, och registrering i det svenska HD-registret. Maine Coon-katten hoppas även på ett samarbete när det gäller kartläggningen av HCM. På det sättet ökar våra möjligheter att vi tillsammans ska kunna hålla vår naturliga maine coon frisk och sund även i framtiden. Läs mer om HD och HCM och hälsoprogrammen genom att följa länkarna ovan.* Sedan 2014-10-01 har Per Eksell (XL Vet AB) tagit över granskning av HD plåtar.


Hälsorådet


Hälsorådets uppgift är att samla in och sprida information om maine coonens hälsa.

På den här sidan kommer vi att presentera aktuella hälsolänkar, boktips, intressanta artiklar m.m.

Vårt mål är att tillsammans med övriga medlemmar värna om maine coonen nu och i framtiden.


Rasringen Maine coon-katten stödjer Pawpeds hälsoprogram mot HD och HCM.

Vill du skicka in stamtavlor till Pawpeds Maine Coon-databas, se här.

Hälsolänkar:


Artiklar:Boktips:

  • Stockelberg, Ylva. Kattuppfödning: avel och genetik. (2007) FasEtt Management /Amrafel förlag.Nyttiga nätsidor:Övriga länkar:

  • Onlinekurser för kattägare och uppfödare:

https://pawpeds.com/pawacademy/courses/g1/g1info_se.html

https://pawpeds.com/pawacademy/courses/g2/g2info_se.html

https://pawpeds.com/pawacademy/courses/g3/g3info_se.html 

Åsa Ohlsson-Andersson

018-46 88 82

Hälsoprogrammen mot HD & HCM, Pyometra,

Pk-brist, allmänna hälsofrågor


Det är ej tillåtet att "låna" bilder eller kopiera hela texter från Maine Coon-kattens hemsida. Bilderna och texterna är skyddade under upphovsrättslagen och tillhör rasringen Maine Coon-katten. Vill du informera om det innehåll som finns i texter på Maine Coon-kattens hemsida - vänligen länka till rasringens hemsida och uppge källan till länken. Vid "lån" av del av text skall källa uppges.