Att skaffa maine coon

Att köpa en maine coon


Det är mycket du bör tänka på innan du köper katt. Är du beredd att ta hand om ett djur de kommande 15-20 åren. Har du tillräckligt med tid och har du plats?

* * * * *Annat du bör kontrollera när du köper raskatt är följande:


  • kattungen ska vara minst 12 veckor gammal när du köper den. Vid import gäller särskilda regler. Se Jordbruksverkets hemsida


  • är katten registrerad, har den stamtavla? Saknar katten stamtavla är det en huskatt, inte en maine coon. Stamtavlan är kattens "legitimation"


  • är katten ID- märkt/chipmärkt?


  • är katten vaccinerad mot kattpest och kattsnuva?


  • är katten avmaskad?


  • är katten veterinärbesiktigad? Veterinärbesiktningsintyget ska inte vara äldre än 7 dagar


  • Har du haft möjlighet att besöka din blivande kattunge. Det är ett bra tillfälle att se hur kattungen är uppvuxen. Att den blivit socialt tränad etc. Har du träffat mamman? Pappan är det ju inte alltid lika lätt att få träffa. Kan också vara bra att ha träffat uppfödaren mer än en gång så man känner att personkemin stämmer. Ibland kan det ju tyvärr bli problem och då är det viktigt att man har ett gott förhållande till sin uppfödare.


En uppfödare kan också vara skyldig att ha tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva avel. Denna skyldighet tillkom 1/1 2005. Om uppfödaren har fler än 3 kullar per år, och/eller har 10 eller fler katter äldre än 12 månader krävs tillstånd. Om du som kattungespekulant känner dig osäker på en uppfödare, så kan du kanske be att få se dennes tillstånd, alt. kontrollera hos Länsstyrelsen i berört län.

HÄR kan du läsa om detta i sin helhet.


Hälsa


  • Är kattungens föräldrar testade för HD och HCM? Läs mer under Hälsa.


  • Jordbruksverket skriver följande i föreskriftsdokumentationen till Hund och Kattföreskrift SJVFS 2008:5,

Djur får inte användas i avel om:


1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer, eller

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

Här kan du läsa den i sin helhet.       

         

Försäkra din katt

När du har köpt en katt bör du försäkra den. Olyckor och sjukdom kan drabba katten och veterinärkostnaderna blir ofta höga! Maine Coon-katten har ett samarbetsavtal med Sveland.

Se mer här

         

Priset

Vad en maine coon kostar kan variera. Vissa uppfödare har differentierat pris beroende på om katten ska vara till sällskap, utställning eller avel, medan andra uppfödare tar samma pris oavsett hur lovande den är eller vad den är tänkt att användas till. Snittpriset inom Sverige ligger på ca 10 000-12 000 kr (år 2022). Vid import av maine coon kan priserna ofta ligga högre än så.En äldre katt

Är du intresserad av att köpa en äldre katt, eller äldre kattunge, kan den möjligheten också finnas. Ibland kan äldre katter må bra av att bli omplacerade till ett hem där de får all uppmärksamhet själva och inte behöver konkurrera med flera andra katter.

Maine Coon-katten har även en kattungeförmedlings-sida där klubbens uppfödare listas i alfabetisk ordning. Under länken Uppfödare har vissa uppfödare en närmare presentation av sin uppfödning. Här är det geografisk uppdelning som gäller.

Annonser med födda kattungar 0-5 månader, omplaceringar och väntade kullar finns i under rubrik Kattungeförmedlingen. Har du funderingar om kattköpet? Kontakta gärna Maine Coon-katten. Vi svarar gärna på dina frågor.